Opskrivning


Ønsker du at få dit barn skrevet op på venteliste til Trinitatis Børnehus skal du rette henvendelse til institutionens leder Jolanta Laursen.

Når dit barn har fået plads i Trinitatis, betales et pladsgebyr på kr. 500.

Søskende har fortrinsret.

Vi tager dog hensyn til alderssammensætningen af børnegruppen (dvs. fordelingen mellem vuggestue- og børnehavebørn), når vi tilbyder nye børn plads. Det betyder, at et yngre barn kan blive rykket frem på ventelisten. Dette sker undtagelsesvis og udelukkende på basis af børnegruppens og barnets alder.

 Anciennitet gælder fra den dag barnet opskrives på ventelisten.

 Taksten for 2024 er

 3 197 for børnehaven

 4 789 for vuggestuen

Hvis du har flere end et barn i institutionen, får du søskendetilskud. Du betaler fuld pris for den dyreste plads og 50% for de øvrige pladser.

Ved udmelding af institutionen er det 2 måneder opsigelse.

Læs mere på KK hjemmeside