Institutionen


VORES PÆDAGOGISKE PRINCIPPER OG VERDIER

Vi sætter den tætte personlige kontakt meget højt i samværet med det enkelte barn. Vi styrker og bruger børnenes resurser og giver plads til det enkelte barns behov og børnenes forskelligheder. Omsorg er ikke bare at dække børnenes behov. Det er også måden, vi gør dette på. Vi bygger videre på barnets i forvejen stærke sider.

Trinitatis  Børnehus er en institution lige midt i det gamle historiske København. Børnehuset i St. Kannikestræde 8 er nabo til Regensen, Domkirken og Rundetårn, og børnene i huset lærer Indre By at kende som deres egen bukselomme.

Vi er en institution oprettet i 1936, som gik fra at være selvejende til privat pr. 1. juli 2017.Vi er normeret til 22 børn (14 børnehave, og 8 vuggestuebørn).

Åbningstider er 7.00-17.00

Vores gode normering skyldes fravær af legeplads og husets indretning på flere etager. Vi har til huse i et hyggeligt gammelt 3-etagers hus beliggende tæt ved Rundetårn. Vi har ingen legeplads, men en lille gård til ophold og udespisning om sommeren for mindre grupper.

I vinterhalvåret går vi en gang om måneden i Trinitatis Kirke, som er en del af Rundetårn. Deltagelsen er frivillig, og forældre og søskende er velkomne. Præsten fortæller historier fra Bibelen, ofte sekunderet af diverse rekvisitter. Børnene inddrages i fortællinger og er glade for at deltage.

Rammerne for institutionen (tidligere lejlighed) og det relativt lave antal børn er med til at give stedet et hyggeligt præg. Vi oplever, det er en fordel, at vi er et lille sted – det betyder, at såvel børn, som personale og forældre kender hinanden godt. Desuden har børnene et lavt sygefravær grundet den mindre smitterisiko sammenlignet med store institutioner. En tredje fordel er, at vi i høj grad evner at tage individuelle hensyn til børnenes behov.

.